Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Žalec

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Žalec

21. 02. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 17. 2. 2012, Stran: 327

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja poslovnega prostora v najem - cvetličarna na mestnem pokopališču v Žalcu: Cvetličarna, v izmeri 61,55 m2, skladiščni prostori, v izmeri 39,10 m2 in sanitarije, v izmeri 8 m2 (skupno 108,65 m2).

Izhodiščna (najnižja) ponudbena vrednost m2 v najem vzete nepremičnine znaša 7,92 €/m2 mesečno oziroma 860,50 € mesečno za 108,65 m2 brez vključenih obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroškov zavarovanj in drugih stroškov, ki se bodo dogovorili s pogodbo.

Najemno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.

Razpisnik: Občina Žalec

Rok: Rok za oddajo ponudb je 5. 3. 2012, do 9. ure.

Dodatne informacije: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, soba št. 23, Kontaktna oseba: Andreja Dolinšek, Tel: (03) 713-63-22, E-mail: andreja.dolinsek@zalec.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi s predmetom oddaje v najem je možen po predhodnem dogovoru.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012012.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj