Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene

Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene

21. 02. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 17. 2. 2012, Stran: 300

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier. S sistematičnim in načrtovanim pristopom razvoja zaposlenih skozi daljše obdobje se bo po eni strani omogočilo podjetjem, da bodo zaradi upoštevanja ciljev in interesov imela motivirano, zaposljivo in prilagodljivo delovno silo, po drugi strani pa pripomoglo k večji učinkovitosti in konkurenčnosti podjetij, saj je uspešnost podjetja odvisna predvsem od zaposlenih, njihovega znanja, usposobljenosti in motiviranosti.

Cilji javnega razpisa so:

  • vzpostaviti oziroma prenoviti temeljni kadrovski proces razvoja kadrov pri delodajalcih in ga umestiti v poslovno strategijo podjetja;
  • zagotoviti usposobljenost ključnega kadra za izvajanje nalog, povezanih z razvojem človeških virov v podjetjih, in usposobljenost zaposlenih za obvladovanje veščin vodenja in načrtovanja karierne poti;
  • povečati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih pri delodajalcih (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc zaposlenih);
  • povečati mobilnost na trgu dela in zaposlitvene možnosti zaposlenih (ne le napredovanja navzgor, tudi razvoj novih smeri karier …);
  • zagotoviti informiranost ter obveščenost delodajalcev in njihovih zaposlenih o VKO ter hkrati povečati ozaveščenost delodajalcev o pomenu vlaganj v razvoj človeških virov;
  • povečati prilagodljivost ter konkurenčne prednosti podjetij.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko kandidira pravna ali fizična oseba.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev znaša 3.030.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Rok za oddajo vlog je 16. 3. 2012.

Dodatne informacije: Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije pri Sabini Rajšelj, Tel: (01) 434-58-86, E-mail: vko@sklad-kadri.si najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo vlog.

Odgovori na pogosta vprašanja vlagateljev bodo objavljeni na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si, najkasneje v treh delovnih dneh od prejetja vprašanja.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si ter v fizični obliki v glavni pisarni Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan v času uradnih ur.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj