Vzpostavitev Start-up centra Tehnološkega parka Ljubljana

Vzpostavitev Start-up centra Tehnološkega parka Ljubljana

14. 02. 2012

Vir in informacije: Tehnološki park Ljubljana d.o.o., www.tp-lj.si

Start-up center TP Lj je organizacijska enota Tehnološkega parka Ljubljana in ponuja celovit splet storitev poslovne podpore za uspešen razvoj in rast start-up podjetij od podjetniške ideje do globalne rasti podjetja. Kot strateški partner pri razvoju in izvajanju dejavnosti sodeluje Tovarna podjemov.

Start-up center izvaja sledeče ključne dejavnosti:

  • Dejavnosti za krepitev podjetniške kulture in spodbujanja inovativnosti. Aktivnosti so usmerjene v tesnejše sodelovanje s projekti in programi v okviru akademskih oziroma raziskovalno-razvojnih okolij, namenjenih spodbujanju podjetnosti in inovativnosti študentov in raziskovalnega osebja. S tem želijo prispevati k boljšemu prenosu in komercializaciji znanja v gospodarsko prakso.
  • Zagotavljanje odličnih podpornih storitev za uspešno ustanovitev in zagon inovativnih start-up podjetij. V start-up centru aktivno izvajajo program predinkubacije, v katerem nosilcem obetavnih podjetniških idej nudijo celovito podporo pri presoji podjetniške priložnosti ter pripravi učinkovitega poslovnega načrta. Nosilce idej, ki s predstavitvijo svojega poslovnega načrta prepričajo komisijo za sprejem v članstvo Tehnološkega parka Ljubljana omogočajo vključitev v program inkubacije, ki vključuje generalistično podjetniško svetovanje, specialistično podjetniško svetovanje, mentorstvo, coaching, mreženje in dostop do infrastrukture TP Lj. Najboljša start-up podjetja promovirajo v okviru nacionalnega tekmovanja start-up podjetij Start:up Slovenija.
  • Podpora podjetjem pri njihovi rasti in globalnem prodoru. Podjetja z visokim potencialom rasti in željo po širitvi na globalne trge vključujejo v program Go:global Slovenija. Program vključuje celovit sistem podpore, ki nastaja na temelju globalne partnerske mreže znanstveno-tehnoloških parkov vključenih v mrežo IASP. V okviru programa na globalnih partnerskih lokacijah nudijo možnost ugodnega koriščenja poslovne infrastrukture (pisarna, seminarski prostori, administrativna in IT podpora), koriščenje ugleda odličnih partnerskih organizacij pri navezovanju stikov, zagotavljanje vstopnic za lokalne programe in dogodke, organizacijo predstavitev pred potencialnimi investitorji oziroma strateškimi partnerji, osebno svetovanje lokalnega strokovnjaka oziroma coaching izkušenega podjetnika in nenazadnje tudi povezovanje in dogovarjanje s potencialnimi kupci. Poseben poudarek je dan sodelovanju s ključnimi razvojnimi regijami sveta: ZDA, Kitajsko, Brazilijo, Indijo, Rusijo, inovativnimi razvojnimi regijami Evropske unije in Izraelom.
  • Aktivno izgrajevanje in promocija skupnosti inovativnih podjetij »Ustvarjenih v TPLj«. Z aktivno izgradnjo in promocijo skupnosti inovativnih podjetij pod imenom »Ustvarjeno v Tehnološkem parku Ljubljana« krepijo prepoznavnost dejavnosti in uspehov članov Tehnološkega park Ljubljana v Sloveniji in tujini. S povezovanjem podjetij v aktivno skupnost krepijo njihovo pripadnost parku in njihovo zavedanje o možnih sinergijah skupnega nastopa na tujih trgih. Mednarodno javnost o dosežkih članov TP Lj informirajo tudi preko sodelovanja v mednarodnem združenju IASP in z aktivno vlogo pri izvedbi mednarodne podjetniške konference PODIM.

Dodatne informacije: Tel: (01) 620 34 03, E-mail: startupcenter@tp-lj.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj