Brezplačni dogodek - »Ko vas obišče delovni inšpektor za področje delovnih razmerij«, Grosuplje

Brezplačni dogodek - »Ko vas obišče delovni inšpektor za področje delovnih razmerij«, Grosuplje

15. 09. 2020

Datum: 27. oktober 2020, ob 13. uri

Kraj: Dom obrtnikov, Ob Grosupeljščici 1b, Grosuplje

Ob obisku inšpektorja se nam vedno porajajo vprašanja kaj najpogosteje pregledujejo ter kaj in kako moramo imeti urejeno.

Inšpektorat RS vsako leto izda poročilo, v katerem navede najpogostejše kršitve delodajalcev v preteklem letu. To so: plačilo za delo (neizplačilo ali zamude pri izplačilu plač, neizplačilo ali zamude pri plačilu regresa, dodatkov, kršitve v povezavi z minimalno plačo), pogodba o zaposlitvi (ne vsebuje vseh obveznih sestavin, prekarni delavci, elementi delovnega razmerja), evidence na področju dela in socialne varnosti (nevodenje evidenc, neustrezno vodenje evidenc) ter kršitve v povezavi z delovnim časom, odmori in počitki.

Več

Izvajalec-predavatelj: Nina Scortegagna Kavčnik, vodja svetovalnega centra na OZS, Ljubljana

Prijava in dodatne informacije: Strokovni seminar je organiziran v okviru Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2020, ki ga sofinancirata tudi občini Grosuplje in Dobrepolje. Posledično je udeležba na seminarju za upravičence subvencionirana- brezplačna. Upravičenci do subvencionirane udeležbe so vsi člani OOZ Grosuplje, vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti z do 50 zaposlenimi s sedežem na območju občine Grosuplje, vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti s sedežem v občini Dobrepolje. Za navedene upravičence se lahko seminarja udeležijo povsem brezplačno.

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 22. 10. 2020 na OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po e-pošti na ooz.grosuplje@ozs.si. Število mest je omejeno.

Za dodatne informacije pokličite na (01) 786 51 30 (Janez Bajt) oz. pišite na e-naslov: ooz.grosuplje@ozs.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj