16. državno tekmovanje »Mladi podjetnik«

16. državno tekmovanje »Mladi podjetnik«

07. 02. 2012

Vir in informacije: GEA College, www.gea-college.si

GEA College – Fakulteta za podjetništvo, bo v torek 24. aprila 2012 ob 10.00 uri organizirala že 16. tekmovanje »Mladi podjetnik«.

Tekmovanje Mladi podjetnik je namenjeno srednješolcem, ki želijo preizkusiti in razvijati znanje podjetništva in poslovanja. Njihove naloge zajemajo razvoj lastnih poslovnih zamisli, pisanje poslovnih načrtov ter njihovo argumentiranje na javnih predstavitvah.

Skupine dijakov izdelajo projektne naloge in na državnem tekmovanju z multimedijskimi orodji predstavijo lastne poslovne zamisli - poslovne načrte, ki jih pripravijo skupaj z mentorji. Namen tekmovanja ”Mladi podjetniki” je omogočiti izmenjavo izkušenj predavateljev, mentorjev in dijakov ter še dodatno vzpodbuditi pri mladih podjetniško žilico in jih usposobiti za prepoznavanje in uresničevanje tržnih priložnosti.

Tekmovanje je tesno povezano z učnimi načrti ekonomskih predmetov na srednjih šolah. Teorijo, pridobljeno pri pouku, dijaki povežejo s prakso pri izdelavi poslovnih načrtov. Pri delu so pod mentorskim vodstvom učiteljev.

Javna predstavitev je tista, ki mlade vzpodbudi k čim boljši pripravi na področju javnega nastopanja in multimedijske predstavitve svojih poslovnih idej. Povezanost in skupno zaključno tekmovanje najboljših pa jim omogoča, da lahko svoje dosežke primerjajo z drugimi.

Tekmovanja se lahko udeležijo skupine z najmanj dvema in največ štirje člani. Skupina dijakov razvije poslovno zamisel in oblikuje poslovni načrt. Posamezne srednje šole pripravijo izbor do treh tekmovalnih skupin za državno tekmovanje, ki ga kot zaključno tekmovanje organizira GEA College - Fakulteta za podjetništvo skupaj s partnerji.

Rok in način prijave: Rok za prijave se izteče v četrtek 5. aprila 2012. Prijavite se s prijavnico, ki jo pošljete ga. Ksenji Golob na ksenja.golob@gea-college.si ali po faxu: (01) 5881-333.

Rok za oddajo nalog za državno tekmovanje je do ponedeljka 16. aprila 2012. Naloge se oddajo v tiskani in elektronki obliki na CD ali USB nosilcu.

Več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj