Drugi javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020

Drugi javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020

15. 09. 2020

Objavljeno: Občina Hrastnik, 7. 9. 2020, www.hrastnik.si

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje oziroma dodeljevanje nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2020, namenjena malemu gospodarstvu: mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, socialna podjetja ali zadruge, samostojni podjetniki posamezniki), pri naložbah v nastanitvene kapacitete so lahko upravičenci tudi fizične osebe, društva in javni zavodi.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva ter zmanjševanju brezposelnosti v Hrastniku.

Javni razpis se izvaja po pravilih »pomoči de minimis« za ukrepe:

  • spodbujanje investicij,
  • spodbujanje sobodajalstva,
  • spodbujanje socialnega podjetništva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirni znesek razpisanih nepovratnih denarnih sredstev znaša 35.353,00 € in sicer za:

  • spodbujanje sobodajalstva - 15.000,00 EUR,
  • spodbujanje investicij - 13.353,00 EUR,
  • spodbujanje socialnega podjetništva - 7.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Hrastnik

Rok: Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2020, do 13. ure.

Dodatne informacije: Vsa vprašanja o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji pošljite pisno na e-naslov:  obcina.hrastnik@hrastnik.si, najkasneje do 15. 9. 2020. Odgovori in pojasnila bodo objavljeni na spletni strani Občine Hrastnik, kjer je objavljen ta javni razpis in postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo brez plačila na Občini Hrastnik (v vložišču  občinske uprave) oz. na spletnih straneh: www.hrastnik.si/obcinska-uprava/javni-razpisi-in-narocila/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj