Javni razpis o dodelitvi proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola

Javni razpis o dodelitvi proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola

15. 09. 2020

Objavljeno: Občina Izola, 7. 9. 2020, https://izola.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratna denarna sredstva (subvencije), ki se dodeljujejo za spodbujanje podjetništva v Občini v letu 2020.

Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:

  1. Spodbujanje udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini
  2. Spodbujanje podjetij k prijavam na javne razpise
  3. Spodbujanje ustanavljanja novih podjetij
  4. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 265.000,00 EUR, in sicer:

  1. Spodbujanje udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini - 6.000,00 EUR
  2. Spodbujanje podjetij k prijavam na javne razpise - 12.000,00 EUR
  3. Spodbujanje ustanavljanja novih podjetij - 10.000,00 EUR
  4. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - 237.000,00 EUR

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Razpis je odprt do vključno 30. septembra 2020.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu: (05) 660 0103 ali po e-pošti: karmen.bucar@izola.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je brezplačna ter od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si, zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj