Priložnost za zagon podjetja

Priložnost za zagon podjetja

07. 02. 2012

Vir in informacije: Finance, 10.1.2012, www.finance.si, Avtor: Rajko Kous

Mikro, mala in srednja podjetja imajo s prijavo na razpis Slovenskega podjetniškega sklada P2 možnost pridobitve subvencije za zagon podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih.

Namen razpisa je spodbujanje podjetij k ustanovitvi in zagonu nastajajočih podjetij v subjektih inovativnega okolja (SIO). S tem želi Slovenski podjetniški sklad (SPS) podpirati ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Razvoj mora potekati v podjetju; prenos znanja (projekta) iz drugega podjetja ni dovoljen. Podjetje mora biti član in fizično navzoče v subjektih inovativnega okolja (podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, univerzitetni inkubatorji). Namen navzočnosti je uporaba skupne podporne infrastrukture v SIO (to so svetovanja, delavnice, predavanja ...), najbrž še pomembnejši namen pa so druženje, izmenjava izkušenj, zamisli, težav in predvsem rešitev z drugimi start-up podjetji, ki so v tem SIO.

Spremenjeni pogoji

Vnovična objava razpisa P2 je predvidena v februarju 2012, pogoji razpisa pa so se v primerjavi s prejšnjim nekoliko spremenili.

Upravičenci bodo razdeljeni v dve ciljni skupini: v ciljno skupino A sodijo podjetja, ki se na razpis prijavljajo prvič in izpolnjujejo pogoje za ciljno skupino A. Podjetje mora biti ustanovljeno v letu 2011, imeti pa mora vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Podjetje bo ocenjeno po dveh vstopnih merilih, in sicer uvrstitvi na tekmovanju Start:up Slovenija in višini osnovnega kapitala v podjetju. Če podjetje doseže prag vstopnih meril, se ocenjevanje nadaljuje s preostalimi merili.

V ciljno skupino B pa sodijo podjetja, ki so že prejela subvencijo kot ciljna skupina A in bodo pridobila pozitivno poslovno oceno, ki jo izdela SPS na podlagi poslovnega poročila podjetja in poročila ponudnika programa usposabljanja.

Upravičeni stroški

Podjetje, ki se bo prijavilo na razpis, se bo moralo vključiti v enega izmed organiziranih programov usposabljanja in mentoriranja, ki se že tržijo in vsebujejo različne delavnice, usposabljanja in individualna srečanja z mentorji. Namen tovrstne oblike usposabljanja je identifikacija lastnih pomanjkljivosti v zastavljenem poslovnem modelu in odprava teh.

Upravičeni stroški razpisa so računalniška oprema, plače zaposlenih, promocija, najem opreme, najem poslovnih prostorov, stroški organiziranih programov usposabljanja in mentoriranja, ki se že tržijo in vsebujejo različne delavnice, usposabljanja in individualna srečanja z mentorji (obvezna vključitev), in patentna zaščita. Dodatnih stroškov, ki se pojavijo med izvajanjem projekta, ni mogoče vključevati v projekt. Zamenjava opreme in storitev v okviru upravičenih stroškov je možna tudi po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, posebej tehnološke računalniške opreme, kjer se dogajajo nagle spremembe. Med upravičene stroške dela na razvoju sodijo samo stroški plače redno zaposlenih za polni delovni čas, samostojni podjetniki pa niso upravičeni do povračila stroškov plač in prispevkov. Razvoj tehnologije mora v podjetju potekati v vseh fazah, od zamisli in raziskav do uporabe v poslovnem procesu, in mora biti rezultat razvoja v podjetju.

Če podjetje nima ustreznih kadrov, ki bi vlogo ustrezno pripravili, se lahko posvetuje z zunanjimi svetovalci, ki bodo tudi pripravili celotno projektno dokumentacijo in vodili celoten projekt. Po statistikah SPS je bilo v letu 2011 pri upravičencih, ki so prvič kandidirali na razpisu P2 za določen projekt, od popolnih in ustreznih vlog odobrenih le dobrih 28 odstotkov vlog, kar pomeni, da je zunanja pomoč strokovnjakov na tem področju vsekakor priporočljiva.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj