Za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa 4,5 milijona evrov

Za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa 4,5 milijona evrov

08. 09. 2020

Vir in informacije: STA, 7. 8. 2020, www.sta.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu danes objavilo javni razpis za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2020. Razpisanih je 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijsko predelavo lesa, ki bodo opravljali tudi dejavnosti, kot so sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov v lesna goriva in posodobitev strojne opreme obstoječih žagarskih obratov. Namen razpisa je tudi ustvarjati dodatne vire dohodka na kmetijah, ustanavljati in razvijati mikro in mala podjetja na podeželju ter ustvarjati nova delovna mesta na področju gozdno-lesne verige.

Upravičenci lahko kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev individualno oziroma kolektivno kot skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva. Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljali, so stroški nakupa novih strojev in opreme za predindustrijsko predelavo lesa.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, in splošni stroški, nastali po 1. januarju 2014.

Od skupno 4,5 milijona evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo 2,5 milijona evrov namenjenih nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupinam nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, preostala dva milijona evrov pa bosta namenjena gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom posameznikom in skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva.

Če na posameznem sklopu razpisana sredstva ne bodo porabljena, se razdelijo na ostale sklope iz razpisa.
Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore je 3500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov.

Članu skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz te operacije odobrena podpora v višini 500.000 evrov, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru te operacije.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 31. avgusta do vključno 30. septembra.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj