Podjetjem na obmejnih območjih podpore za zagon poslovanja na raven pred koronsko krizo

Podjetjem na obmejnih območjih podpore za zagon poslovanja na raven pred koronsko krizo

08. 09. 2020

Vir in informacije: STA, 4. 9. 2020, www.sta.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 4. septembra 2020 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih na raven pred izbruhom koronske krize. Skupno je na voljo pet milijonov evrov.

Za programsko območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija je na voljo do 3,5 milijona evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa do 1,5 milijona evrov. Zainteresirani morajo vloge na ministrstvo poslati do 5. oktobra.

Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo zaradi epidemije covida-19 na obmejnih problemskih območjih v državi.

S podporo se omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10 do 49 zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa covid-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje prehodov) še dodatno oteženo.

Namen je prav tako omogočiti polno delovanje te ciljne skupine podjetij in ohraniti delovna mesta v podjetjih. Na tak način bodo podjetjem po oceni ministrstva omogočeni ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih.

Zasledujeta se obstoj in delovanje podprtih podjetij ter uspešna vključitev v tržne procese in ponovno komercializacijo proizvodov, procesov in storitev.

Cilji javnega razpisa so zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih, polno delovanje podjetij in ohranjanje delovnih mest.

S sredstvi se bo podprl ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve in plače. Podjetje lahko dobi najmanj 20.000 evrov in največ 200.000 evrov subvencije, pri čemer stroški plač ne smejo presegati 100.000 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki. Poleg tega morajo izpolnjevati pogoj, da se soočajo z negativnimi posledicami epidemije covida-19.

Podjetja, ki se bodo prijavila na razpis, morajo izpolnjevati vrsto pogojev. Med drugim morajo biti plačilno sposobna, ne smejo imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva iz naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih sredstev, ravno tako ne smejo imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj