Koledar poročanja za mesec september 2020

Koledar poročanja za mesec september 2020

08. 09. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: www.racunovodja.com, 27. 8. 2020, Avtor: mag. Katja Blatnik

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v mesecu septembru 2020 ne smete zamuditi.

Večina "protikoronskih" ukrepov, neposredno povezanih z datumi poročanja, ni več aktualna. Epidemija je bila preklicana z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), zato ukrepi niso podaljšani. Državni zbor je sprejel ZIUOOPE, ki med drugim določa način subvencioniranja skrajšanega delovnega časa (rok za vložitev na ZRSZ je 15 dni od odreditve) in čakanje na delo (v 8 dneh od odreditve).

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020) in določa tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo. Ukrep čakanja na delo je bil podaljšan do konca septembra.

OBVESTILO 1: Poboti AJPES so 2x mesečno.

Roki - subvencija za skrajšani polni delovni čas (od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020)

 • v 3 delovnih dneh potem, ko zaposlenim odredite delo s skrajšanim delovnim časom, o tem obvestite ZRSZ.
 • v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredujete ZRSZ pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo.
 • subvencijo uveljavljate z vlogo, ki jo v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom oddate elektronsko na portalu ZRSZ za delodajalce.
 • vlogo za subvencijo lahko oddate najkasneje do 10. 12. 2020.

Roki - ukrepi za povračilo nadomestila plače – odrejena karantena (do 30. 9. 2020)

 • vlogo za povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na ZRSZ portalu za delodajalce, najkasneje v 30 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi odrejene karantene.

PREGLED DATUMOV IN OBRAZCEV, KI JIH V SEPTEMBRU NE SMETE ZAMUDITI:

Do 8. 9.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. avgusta (začetek vnosa 4.9.)

Do 10. 9.

 • plačilo akontacij davka iz dejavnosti za avgust 2020
 • plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za avgust 2020

Do 15. 9.

 • intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2020
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v avgustu 2020;
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu avgustu 2020
 • napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za avgust 2020; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za avgust 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 21. 9. 2020
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za avgust 2020, plačilo do 21. 9. 2020
 • obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za avgust 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 9. 2020
 • obračun in plačilo požarne takse za avgust 2020

Do 18. 9.

 • na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in i - REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za avgust 2020; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za avgust 2020
 • obrazec SN11- T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za avgust 2020
 • obrazec SN22 -T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za avgust 2020
 • obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za avgust 2020
 • obrazec KRD - Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za avgust 2020

Do 21. 9.

 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike (prispevek za ZZ je 36,92 EUR, PIZ 36,56 EUR), ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za avgust 2020 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2020
 • obrazec DDV-O za avgust 2020 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2020 (op. plačilo DDV je 30.9.)

Do 24. 9.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. avgusta (začetek vnosa 21.9.)

Do 30.9.

 • obrazec DDV - O - Obračun DDV za avgust 2020
 • obrazec PD - O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za avgust 2020
 • Obračun davka na finančne storitve za avgust 2020
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za avgust 2020
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec avgust 2020 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in i - REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v avgustu 2020 izplačani samostojno

Opombe:

 1. Kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) - rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj