Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kobarid v letu 2020

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kobarid v letu 2020

08. 09. 2020

Objavljeno: Občina Kobarid, 28. 8. 2020, www.kobarid.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna, ki so namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kobarid, za katere bo Občina Kobarid v letu 2020 subvencionirala obrestno mero (v nadaljevanju: krediti).

Namen razpisa: Krediti se dodeljujejo za materialne investicije in za financiranje trajnih obratnih sredstev na področju malega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: projekt).

Krediti se dodeljujejo za upravičene stroške, ki so nastali v obdobju od 1. januarja 2020 do vključno 30. novembra 2020, in sicer:

 • stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
 • stroški nakupa opreme in strojev,
 • stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev,
 • davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej, če ni povračljiv.

Več

Pogoji za sodelovanje: Do dodelitve kreditov je upravičeno:

 • mikro podjetje,
 • malo podjetje in
 • samostojni podjetnik posameznik, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju: podjetje, upravičenec).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva proračuna Občine Kobarid, namenjena subvenciji obrestne mere v letu 2020, znašajo 8.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Kobarid

Rok: Razpis je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev oziroma do vključno 16. oktobra 2020.

Dodatne informacije: Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:

 • na Občini Kobarid, kontaktna oseba: Tomaž Skočir, Tel: (05) 38 99 208 vsak delovni dan med 8. in 12. uro,
 • na Abanki d.d., Poslovalnica Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin, kontaktna oseba: Boža Stres, Tel: (05) 3810 800, vsak delovni dan med 8.30 in 12. uro ter med 14. in 17. uro.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna spletni strani Občine Kobarid: www.kobarid.si/index.php/razpisi-gospodarstvo.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj