Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1

08. 09. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 118, Datum: 4. 9. 2020, Stran: 1881

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 107/20 z dne 31. 7. 2020 (Ob-2581/20).

I. V 2. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 2.2. javnega razpisa spremeni besedilo prvega odstavka te točke, ki se po novem glasi:

»Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči

  • 0002-2399245-2020 z dne 14. 8. 2020«

II. V 2. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 2.2.3 javnega razpisa doda nova upravičena dejavnost po podprogramu B1.1, in sicer: »49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet«.

III. V 2. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 2.5 javnega razpisa v celoti črta 4. točka.

IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj