Podjetja, ne pozabite sporočiti zaslužkov

Podjetja, ne pozabite sporočiti zaslužkov

31. 01. 2012

Objavljeno: Finance, 25.1.2012, www.finance.si, Avtor: Tanja Smrekar

Podatke je mogoče posredovati le elektronsko prek sistema eDavki.

Delodajalci, borzne hiše, banke in druge družbe, ki imajo podatke o izplačilih, dohodkih fizičnih oseb, morajo najpozneje v torek, 31. januarja, davčni upravi in zavezancem za dohodnino posredovati podatke o teh izplačilih. Te bo davkarija uporabila pri izračunavanju dohodnine za lani oziroma za nadzor, ali so podatki, ki jih bodo dohodninski zavezanci na informativnih izračunih dopisovali sami (če bo seveda nanje davčna uprava »pozabila«), pravilni.

Že drugo leto je sicer davkarija nekoliko bolj prijazna do delodajalcev, ti izplačujejo plače prek tako imenovanih obrazcev REK (na teh so podatki o plačah, davčnih odtegljajih, prispevkih). Tem podatkov ni treba posebej pošiljati davkarjem (jih morajo pa pripraviti za zaposlene).

Katere (pogostejše) podatke o zaslužkih morajo zavezanci za posredovanje podatkov na davkarijo poslati do konca meseca.

  1. Popravek napačnih podatkov: če ste se delodajalci po naključju zmotili pri oddaji obrazcev REK, do 31. januarja pošljite nove.
  2. Podatki za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih svetov v času finančne in gospodarske krize: podatke morajo posredovati podjetja, ki so izplačevala določene prejemke (denimo nagrade). Te nagrade so namreč dodatno obdavčene (skupaj z dohodnino okoli 90-odstotno) v družbah, ki so prejele krizno pomoč.
  3. Podatki o obrestih na denarne depozite, o kapitalskih dobičkih (pri prodaji vrednostnih papirjev, izvedenih finančnih instrumentov): te posredujejo denimo banke, borzne hiše oziroma tisti, ki so posredovali pri prodajah vrednostnih papirjev.
  4. Podatki o premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene: te morajo posredovati vsi izvajalci pokojninskih načrtov oziroma vsi delodajalci, ki te premije vplačujejo delno ali v celoti v korist zaposlenim.

Podatke je mogoče posredovati le elektronsko prek sistema eDavki.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj