Javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa tehnična pomoč čebelarjem za leto 2012

Javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa tehnična pomoč čebelarjem za leto 2012

31. 01. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 27. 1. 2012, Stran: 158

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v sklopu Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom.

Več o predmetu podpore

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji:

Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost in čebelarji začetniki, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev v letu 2012 znaša do 173.640 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog je od objave javnega razpisa do 31. avgusta 2012. V primeru, da bodo porabljena vsa sredstva pred 31. avgustom 2012, se vloge lahko vlagajo do objave o zaprtju tega javnega razpisa. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani ministrstva.

Dodatne informacije: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Tel: (01) 580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva: www.mkgp.gov.si in Agencije: www.arsktrp.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj