Sprememba Javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012–2014

Sprememba Javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012–2014

31. 01. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 27. 1. 2012, Stran: 183

Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko objavlja spremembo »Javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012–2014«.

V »Javnem povabilu za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012–2014« (v nadaljevanju: javno povabilo), objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 79, dne 7. 10. 2011, se spremeni rok za predložitev indikativne finančne razdelitve po projektih in po letih glede na razpoložljivo regijsko kvoto oziroma rok za posredovanje celovitega izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2012–2014 in zahtevka s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih.

Besedilo drugega odstavka točke 5 javnega povabila »Upravičeni stroški in merila za dodelitev sredstev«, besedilo drugega odstavka točke 6 javnega povabila »Obseg financiranja upravičencev po tem povabilu« ter besedilo prvega odstavka točke 7 javnega povabila »Roki za porabo sredstev« se po spremembi glasijo:

 »Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od 1. 9. 2011 do 19. 3. 2012.«

 »Na območju razvojne regije je upravičen do sofinanciranja le en izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa. Upravičenci bodo dolžni predložiti indikativno finančno razdelitev po projektih in po letih glede na razpoložljivo regijsko kvoto do 19. 3. 2012.«

 »Odobrena sredstva bo mogoče koristiti na podlagi dokončne potrditve izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2012–2014, poročilo o izvedenih aktivnostih in zahtevka s strani SVLR. Skrajni rok za posredovanje celovitega izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2012–2014 in zahtevka s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih pa je 19. 3. 2012.«

Ostale določbe javnega povabila ostajajo nespremenjene.

Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj