Prednosti zaposlovanja invalidov

Prednosti zaposlovanja invalidov

24. 01. 2012

Vir in informacije: Finance, 21.12.2011, www.finance.si, Avtor: Nataša Bolarič

Invalidska podjetja dobijo z zaposlovanjem invalidov kar nekaj ugodnosti; paziti pa morajo, da ne diskriminirajo delavcev s posebnimi potrebami

Oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, finančne nagrade, povrnjeni stroški so med spodbudami, zaradi katerih se podjetjem splača zaposlovati invalide.

Prednosti zaposlovanja invalidov so številne spodbude invalidskim podjetjem, ki jih pod določenimi pogoji predvideva zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Javni razpisi Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (SVZI) omogočajo finančne spodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov oziroma za izvajanje programov, na voljo je tudi možnost za pridobitev sredstev za prilagoditev in prekvalifikacije delovnih mest.

Delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 ljudi in več invalidov, kot je določeno v kvoti za njihovo dejavnost, podjetja z manj kot 20 zaposlenimi, ki zaposlujejo invalide, in samozaposleni invalidi so recimo upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Uveljavljajo lahko tudi pravico do finančne nagrade za preseganje kvote na področju zaposlovanja invalidov. Povrne se jim plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju. To je koncept zaposlovanja invalidov v integriranem delovnem okolju pri običajnih delodajalcih. SVZI pa ponuja tudi spodbude, ki niso vezane na preseganje kvot. V teh primerih se plače invalidom lahko subvencionirajo in plačajo stroški prilagoditve delovnega mesta za invalide.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj