Brezplačna usposabljanja v okviru projekta ESS

Brezplačna usposabljanja v okviru projekta ESS

24. 01. 2012

Datum:

  • 25. in 30. januar 2012
  • 3., 15. in 27. februar 2012

Kraj: Regionalna gospodarska zbornica Celje, Ljubljanska 14, Celje

V okviru projekta »Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu« bodo tudi letos v mesecu januarju in februarju potekala brezplačna usposabljanja, ki so namenjena tako managementu, predstavnikom strokovnih služb kot tudi zaposlenim v organizacijah gradbenih panogah.

Usposabljanja se dotikajo številnih tem, ki se navezujejo na izboljševanje delovnega okolja. Namen usposabljanj je razvoj in dvig kompetenc vodij, vodenih sodelavcev in strokovnih služb s ciljem zmanjševanja stresa, absentizma, prezentizma, fluktuacije in zdravja ter varnosti pri delu, ter usposobitev posameznih ciljnih skupin za učinkovitejše obvladovanje negativnih vidikov delovnega okolja ter vnašanja izboljšav v delovne sredine.

Pred vami je izjemna priložnost, da izkoristite pestrost in širino izobraževalnih tem in svojim sodelavcem omogočite brezplačno udeležbo.

Termin

(od 9.00 do 13.00 ure)

Tema usposabljanja

25. 1.2012

Interno komuniciranje z zaposlenimi

Namen delavnice je sprejemanje pomena komuniciranja kot ene od funkcij managementa.
Dodatne informacije in prijavnica

30. 1.2012

Najava - Davčni obračun in letno poročilo 2011

3. 2.2012

Sodobne prakse ravnanja z ljudmi pri delu

V programu bodo udeleženci dobili vpogled v primere procesov ravnanja z ljudmi (iskanje in selekcija, upravljanje delovne uspešnosti, razvoj in usposabljanje,…) ter uporabe možnih pristopov za izboljšanje produktivnosti in organizacijske klime.

Dodatne informacije in prijavnica

15. 2.2012

Zaposlovanje tujcev v gradbeništvu

Namen delavnice je seznanitev z aktualno zakonodajo s področja zaposlovanja tujcev, s poudarkom na zaposlovanju tujcev v gradbeništvu, seznanitev z novostmi Zakona o urejanju trga dela.

Dodatne informacije in prijavnica

27. 2.2012

Spremembe pri ocenjevanju tveganj na podlagi novega zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

Udeleženci se bodo seznanili z novimi nevarnostmi na delovnem mestu, zahtevami za izvajanje ocenjevanja tveganja in posvetovanja s predstavniki delavcev, izdelavo načrtov in sprememb pri izvajanju nadzora s strani pristojnih inšpektorjev.

Dodatne informacij in prijavnica

Usposabljanja bodo potekala na Regionalni gospodarski zbornici Celje, Ljubljanska 14, Celje.

Udeležba na vseh usposabljanjih je za vse udeležence brezplačna.

Prijave: Izpolnjeno prijavnico pošljite na Racio razvoj d.o.o. po faksu: (03) 42 87 630 ali po e-pošti: martina.trobis@racio-razvoj.si vsaj 3 dni pred predvidenim terminom usposabljanja.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije glede ponudbe usposabljanj se lahko obrnete na koordinatorja usposabljanj v okviru projekta: Racio razvoj d.o.o., Lava 2b, Celje, Kontaktna oseba: Martina Trobiš, Tel: (03) 428 76 24 oziroma na spletno stran: www.racio-razvoj.si.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj