Javni razpis za dodeljevanje finančnih spodbud za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Postojna za leto 2020

Javni razpis za dodeljevanje finančnih spodbud za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Postojna za leto 2020

01. 09. 2020

Objavljeno: Občina Postojna, 3. 8. 2020, www.postojna.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje pomoči za naslednje ukrepe:

  1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v času trajanja razglašene epidemije COVID-19;
  2. Subvencioniranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi razglašene epidemije COVID -19;
  3. Subvencioniranje stroškov ravnanja z odpadki.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo razpisa je 250.000,00 EUR, od tega za ukrep:

  1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v času trajanja razglašene epidemije COVID-19 - 5.000,00 EUR
  2. Subvencioniranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi razglašene epidemije COVID -19 - 230.000,00 EUR
  3. Subvencioniranje stroškov ravnanja z odpadki - 15.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 4. 9. 2020.

Dodatne informacije: Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju ter pojasnjevanju obrazcev so na voljo ob ponedeljkih, sredah in petkih, med 9.00 in 12.00 uro na občini Postojna, Kontaktna oseba: Tatjana Rolih, Tel: (05) 7280 789. Morebitna vprašanja je mogoče poslati po elektronski pošti: tatjana.rolih@postojna.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva od dneva te objave do izteka prijavnega roka oziroma do zaprtja javnega razpisa zaradi porabe sredstev na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si ali pa v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj