Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020)

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020)

01. 09. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 116, Datum: 28. 8. 2020, Stran: 1851

Namen razpisa: Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih (v nadaljevanju JR Piloti 2020) se izvaja z namenom spodbujanja podaljševanja delovnega življenja, ustvarjanja delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje ter zniževanju števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest.

Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo med drugim vključevali naslednje aktivnosti:

  • razvoj motivacijskih programov za starejše zaposlene,
  • razvoj in uvajanje managementa znanja (predvsem prenos znanj s starejših na mlajše),
  • razvoj in uvajanje programov managementa starostne raznolikosti zaposlenih,
  • razvoj in uvajanje programov spodbujanja dobrega počutja starejših na delovnem mestu,
  • aktivnosti spodbujanja sodelovanja starejših zaposlenih v procesu izboljševanja delovnega okolja,
  • aktivnosti razvoja in uvedbe pogojev za fizično aktivnost starejših zaposlenih.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev v okviru razpisa je 480.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Rok: Rok za oddajo vlog je do 28. 9. 2020, do 23.59.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko dobijo zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku na spletnih straneh sklada: www.zavzeti.si ter v okviru Info točke vsako sredo in petek med 9. in 12. uro pri kontaktni osebi, Zoran Keser, po telefonu: (01) 434-58-78 ali na e-naslovu: asi@sklad-kadri.si.

Ob morebitnih tehničnih težavah pri pridobivanju dokumentacije javnega razpisa ali uporabe dokumentacije javnega razpisa (npr. težave pri odpiranju dokumentov) se lahko po pomoč obrnejo na zgoraj navedeno telefonsko številko oziroma e-naslov.

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije javnega razpisa lahko vlagatelji zahtevajo izključno po e-pošti.

Sklad bo organiziral predvidoma dve informativni delavnici za potencialne vlagatelje, kjer bodo ti seznanjeni z vsebino in dokumentacijo javnega razpisa. Podatki o datumu, lokaciji in načinu izvedbe delavnic bodo objavljeni na spletnih straneh sklada.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija javnega razpisa je dostopna na spletnih straneh sklada.

Sklad si pridržuje pravico, da dokumentacijo javnega razpisa delno spremeni ali dopolni. Njene spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh sklada in jih mora vlagatelj upoštevati, saj so sestavni del pogodbe o sofinanciranju.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj