Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1

01. 09. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 116, Datum: 28. 8. 2020, Stran: 1851 

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 65/20 z dne 8. 5. 2020 (Ob-1931/20), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 69/20 z dne 15. 5. 2020 (Ob-1973/20).

I. V preambuli javnega razpisa se besedilo »Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17)« nadomesti z besedilom »Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20)«.

II. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3 javnega razpisa doda nov 7. rok oddaje vlog. Besedilo v tem podpoglavju javnega razpisa se po novem glasi:

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:

  1. rok do 15. 5. 2020,
  2. rok do 29. 5. 2020,
  3. rok do 12. 6. 2020,
  4. rok do 10. 7. 2020,
  5. rok do 7. 8. 2020,
  6. rok do 4. 9. 2020,
  7. rok do 5. 10. 2020.

Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj