Spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

01. 09. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 116, Datum: 28. 8. 2020, Stran: 1851

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31. 7. 2020, Ob-2580/20. Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:

4.1. Splošni pogoji kandidiranja

Se v prvem odstavku (»Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje«) spremeni točka b) in v celoti nadomesti z:

b) ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas1. V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

1 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan za polni delovni čas.

8. Roki za predložitev vlog

Se prvi odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:

»Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 24. 8., 10. 9. in 9. 10. 2020«.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj