Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za likvidnostna posojila MSP-jem na problemskih in obmejnih območjih ter dolgoročna posojila za investicijske projekte s področja kmetijstva

Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za likvidnostna posojila MSP-jem na problemskih in obmejnih območjih ter dolgoročna posojila za investicijske projekte s področja kmetijstva

25. 08. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Slovenski regionalno razvojni sklad, 3. 8. 2020, www.regionalnisklad.si 

  1. Kot protikoronski ukrep za ohranjanje gospodarske aktivnosti za podjetja vseh dejavnosti in za velikostne skupine MSP (mikro, mala in srednja podjetja) je Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice v petek, 31. julija 2020 v Uradnem listu RS, št. 107/2020 in na svoji spletni strani: www.regionalnisklad.si objavil javni razpis B1 za brezobrestne kredite v višini od 5.000 Eur do 50.000 Eur, ročnost 5 let, moratorij do 6 mesecev, zavarovanje kredita zgolj z menicami, brez stroškov odobritve, brezplačno vodenje kredita.

Upravičeni stroški: vlaganja v obratna in v osnovna sredstva od 1. feb. 2020.

Upravičeno območje: t.i. problemska in obmejna problemska območja  (93 občin v okvirno 20 kilometrskem obmejnem pasu Slovenije; * glej priloženi seznam).

Prijava: Prijava je elektronska, preko aplikacije: www.r-sklad.si, 2 razpisna roka: 24. avg. in 9. okt. 2020.

  1. Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicije projekte v primarni kmetijski pridelavi - A1 (Ur. list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020) nudi ugodna dolgoročna posojila do 500.000,00 EUR za gradnjo, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev, po sklopu, ki ne vsebuje elementov državne pomoči, pa tudi za nakup kmetij, nakup zemljišč in živali ter za urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov. Po tem razpisu je na razpolago v višini 3.000.000,00 EUR. Doba vračanje je do 15 let, obrestna mera pa se giblje med Euribor (trimesečni) s pribitkom od 0,50% letno do 0,90% letno za sklop 1, ki vsebuje elemente državne pomoči, za sklop 2, ki ne vsebuje elementov državne pomoči, pa je obrestna mera v višini veljavne državne referenčne obrestne mere s pribitkom od 0,10% letno do 0,50% letno.

Hkrati ima Sklad v izvajanju še sledeče javne razpise:

  • Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1 (Ur. l. RS, št. 65/2020). Razpisanih je 3.000.000 EUR likvidnostnih posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju Republike Slovenije.
  • Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A2 (Ur. l. RS, št. 69/2019, 35/2020 in 101/2020). Razpisanih je 3.000.000,00 za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč po obrestni meri ROM + pribitek od 0,10% letno do 0,50% letno in zavarovanje samo s predmetom nakupa.
  • Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij - PF1 (Ur. l. RS, št. 93, 3. 7. 2020) ter Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov - PF3 (Ur. l. RS, št. 93, 3. 7. 2020). Oba razpisa sta namenjena za premostitveno financiranje za izvedbo projektov, ki so že prejela odobrena evropska sredstva. Gre za pomemben in potreben ukrep, povezan z uspešnim črpanjem evropskih sredstev in izvedbo projektov, ki so sicer pridobila evropski finančni vir, vendar morajo pred končnim prejetjem le-tega zagotoviti premostitvena sredstva. Hkrati ima Sklad v pripravi javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev - PF2, ki bo objavljen predvidoma do konca meseca avgusta 2020.

Prijava na razpise Sklada je po novem elektronska, preko aplikacije: www.r-sklad.si, vse informacije o razpisih pa so tudi na spletni strani sklada: www.regionalnisklad.si.

*seznam občin upravičenih območij za Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1 (Ur.l.RS, št. 107/2020 z dne 31.7.2020).

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale, Žirovnica, Radeče, Trbovlje, Hrastnik.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj