Brezplačna spletna predstavitev finančnih spodbud za sofinanciranje posodobitev lesnopredelovalne tehnološke opreme podjetij

Brezplačna spletna predstavitev finančnih spodbud za sofinanciranje posodobitev lesnopredelovalne tehnološke opreme podjetij

25. 08. 2020

Datum: 27. avgust 2020, od 10. do 11. ure

Kraj: na spletu preko spletne platforme Zoom

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira spletno predstavitev spletna predstavitev aktualnega razpisa (P4L2020) za sofinanciranje posodobitev tehnološke opreme za lesnopredelovalna podjetja, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje. Finančni instrument bodo predstavili nosilci razpisa - predstavniki Slovenskega podjetniškega sklada (SPS).

Program:

10.00 - 10.30

Predstavitev razpisa

10.30 - 11.00

Vprašanja in odgovori

*11.00 - 12.00

Individualni sestanki s predstavnikom SPS

Prijava: Svojo udeležbo potrdite čimprej oz. najkasneje do 25. 8. 2020 preko e-prijavnice. Spletno platformo Zoom brezplačno prevzamete na računalnik preko povezave: https://zoom.us/download. Svetujemo vam, da se povežete že nekaj minut pred začetkom. Če boste imeli težave, sledite naslednjim korakom: 1. Najprej odprite povezavo, ki vas bo pripeljala do zahteve za prenos Zooma. 2. Prenesite Zoom aplikacijo na računalnik in kliknite nanjo, ko bo prenos končan. Če ne morete naložiti aplikacije zaradi varnostnih zahtev, poskušajte dostopati preko drugega brskalnika. 3. Počakajte na obvestilo, da se je dogodek začel in kliknite, da se želite pridružiti.

*Po predstavitvi bo tudi možnost krajšega individualnega sestanka (B2F) s predstavnikom SPS glede omenjenega razpisa. Število teh mest je omejeno! Prijavo s kratkim opis investicije (višina in pričetek investicije) pošljite čimprej na e-naslov: edina.zejnic@ozs.si.

Več o razpisu: P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

KDO lahko kandidira:

Mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo registrirano dejavnost:

  • znotraj oddelkaC16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • C31 Proizvodnja pohištva(razen razreda C 31.03 - proizvodnja žimnic)

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15.  2.  2021).

KATERI SO UPRAVIČENI STROŠKI :

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

VIŠINA SOFINANCIRANJA:

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR v dveh letih.

Roki za oddajo: 2. 9. 2020; 11. 11. 2020; 15. 2. 2020; 15. 5. 2020; 15. 9. 2021.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj