Javno zbiranje ponudb za prodajo oziroma oddajo nepremičnin - 6 poslovnih prostorov (lokalov, lociranih v pritlični etaži objekta A3, ki leži ob Šmartinski in Pokopališki cesti, v katastrski občini Zelena Jama, v Ljubljani)

Javno zbiranje ponudb za prodajo oziroma oddajo nepremičnin - 6 poslovnih prostorov (lokalov, lociranih v pritlični etaži objekta A3, ki leži ob Šmartinski in Pokopališki cesti, v katastrski občini Zelena Jama, v Ljubljani)

24. 02. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 19.2.2010, Stran: 343

Predmet razpisa: Predmet prodaje je 6 poslovnih prostorov – lokalov, lociranih v pritlični etaži objekta A3, ki leži ob Šmartinski in Pokopališki cesti, v katastrski občini Zelena Jama, v Ljubljani. Lokali so izdelani do podaljšane 3. gradbene faze, posamezni kupec pa si glede na zahteve dejavnosti sam izvaja in projektira notranje instalacije lokala, notranjo gradbeno opremo, finalizacijo sten, stropov in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Za ogrevanje vseh lokalov je predvidena kompaktna toplotna postaja, ki je locirana v toplotni postaji TP 2 v 3. etaži objekta A3. Za vsak lokal je predviden priključek hladne vode. Topla sanitarna voda za potrebe lokala se pripravlja individualno v vsakem lokalu. Predviden je tudi priključek elektrike ter telefonska instalacija do lokala.

Prodajalec je predlagal vpis etažne lastnine na nepremičninah s parc. št. 1488/16, 1488/17, 1488/18, 1488/19, 1488/6 in 1488/13, vse k.o. Zelena jama. Naveden zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske pravice na navedenih nepremičninah se je v zemljiški knjigi pristojnega sodišča evidentiral pod opr. Dn št. 18960/2009.

Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalu št. 1 in lokalu št. 5, je gostinska dejavnost za pripravo hrane ali bar. Za ostale lokale je predvidena trgovska, servisna ali mirna poslovna dejavnost.

Podrobnejši opis lokalov:

1. Poslovni prostor – lokal št. 1, ID številka: 2706-1026-401, v 4. etaži, na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri 54,68 m2, s shrambo v 3. etaži v izmeri 8,30 m2, v skupni izmeri 62,98 m2, in 2 parkirni mesti, v 3. etaži objekta: parkirno mesto z ID: 2706-1028-18 v izmeri 14,30 m2 in parkirno mesto z ID: 2706-1028-34 v izmeri 14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.

Izhodiščna cena: 169.000,00 EUR.

2. Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 2706-1026-402, v 4. etaži na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri 118,17 m2 in 3 parkirna mesta, v 3. etaži objekta: parkirno mesto z ID: 12706-1028-15 v izmeri 14,30 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-16 v izmeri: 12,50 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-17: v izmeri 14,30 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.

Izhodiščna cena: 280.000,00 EUR.

3. Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 2706-1026-403, v 4. etaži, na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri 84,25 m2 in 3 parkirna mesta, v 3. etaži objekta: parkirno mesto z ID: 12706-1028-35 v izmeri 14,25 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-36 v izmeri 12,50 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-37 v izmeri 14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.

Izhodiščna cena: 213.000,00 EUR.

4. Poslovni prostor – lokal št. 4, ID številka: 2706-1026-404, v 4. etaži na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri 51,75 m2, shramba, v 3. etaži objekta v izmeri 8,50 m2, v skupni izmeri 60,25 m2, in 2 parkirni mesti, v 3. etaži objekta: parkirno mesto z ID: 12706-1028-14, v izmeri 14,30 m2 in parkirno mesto z ID: 12706-1028-38. v izmeri 14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.

Izhodiščna cena: 140.000,00 EUR.

5. Poslovni prostor – lokal št. 5, ID številka: 2706-1026-405, v 4. etaži na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri 151,83 m2 in 4 parkirna mesta, v 3. etaži objekta ID: parkirno mesto z ID: 12706-1028-12, v izmeri: 14,30 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-13, v izmeri 12,50 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-39 v izmeri: 12,50 m2, parkirno mesto z ID: 12706-1028-40 v izmeri 14,25 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.

Izhodiščna cena: 421.000,00 EUR.

6. Poslovni prostor – lokal št. 6, ID številka: 2706-1026-406, v 4. etaži na naslovu Šmartinska cesta 58, Ljubljana, v izmeri 41,85 m2, shramba, v 3. etaži objekta v izmeri 8,30 m2, v skupni izmeri 50,46 m2, in 2 parkirni mesti, v 3. etaži objekta v izmeri ID: 12706-1028-19, v izmeri 12,50 m2, ID: 12706-1028-33, v izmeri 12,50 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov.

Izhodiščna cena: 117.000,00 EUR.

Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak ne bomo upoštevali.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik.

Predmet oddaje je 6 poslovnih prostorov, podrobneje opisanih v 2. točki tega javnega zbiranja ponudb.

1. Poslovni prostor – lokal št. 1

Izhodiščna cena najema poslovnega prostora in shrambe znaša:

– 12,89 EUR za 1 m2 poslovnega prostora in shrambe (za 62,98 m2, skupaj 812 EUR).

Navedenemu poslovnemu prostoru pripadata tudi dve parkirni mesti, ki ju je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar skupaj za 2 parkirni mesti v skupni izmeri 28,55 m2 znaša 70,23 EUR).

2. Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 2706-1026-402

Izhodiščna cena najema nepremičnine znaša:

– 12,51 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 118,17 m2, skupaj 1.478 EUR).

Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar skupaj za 3 parkirna mesta v skupni izmeri 41,10 m2 znaša 101,11 EUR).

3. Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 2706-1026-403.

Izhodiščna cena najema nepremičnine znaša:

– 12,51 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 84,25 m2, skupaj 1.054 EUR).

Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi tri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar skupaj za 3 parkirna mesta v skupni izmeri 41 m2 znaša 100,86 EUR).

4. Poslovni prostor – lokal št. 4, ID številka: 2706-1026-404

Izhodiščna cena najema nepremičnine znaša:

– 12,51 EUR za 1 m2 poslovnega prostora in shrambe (za 60,25 m2, skupaj 754 EUR).

Navedenemu poslovnemu prostoru pripadata tudi dve parkirni mesti, ki ju je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar skupaj za 2 parkirni mesti v skupni izmeri 28,55 m2 znaša 70,23 EUR).

5. Poslovni prostor – lokal št. 5, ID številka: 2706-1026-405

Izhodiščna cena najema nepremičnine znaša:

– 12,89 EUR za 1 m2 poslovnega prostora (za 151,83 m2, skupaj 1.957 EUR).

Navedenemu poslovnemu prostoru pripadajo tudi štiri parkirna mesta, ki jih je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar skupaj za 4 parkirna mesta v skupni izmeri 53,55 m2 znaša 131,73 EUR).

6. Poslovni prostor – lokal št. 6 ID številka: 2706-1026-406

Izhodiščna cena najema nepremičnine znaša:

– 12,51 EUR za 1 m2 poslovnega prostora in shrambe (za 50,15 m2, skupaj 627 EUR).

Navedenemu poslovnemu prostoru pripadata tudi dve parkirni mesti, ki ju je najemnik dolžan najeti po ceni 2,46 EUR za 1 m2 posameznega parkirnega mesta (kar skupaj za 2 parkirni mesti v skupni izmeri 25 m2 znaša 61,50 EUR).

Navedene izhodiščne cene najema ne vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.

Podlaga za določitev cene najema posameznega parkirnega mesta je Sklep o stanovanjski najemnini – za Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 136/04, 16/05) in ni predmet zbiranja ponudb v skladu s tem javnim zbiranjem ponudb.

Nepremičnina se oddaja po načelu »videno–najeto«, poznejših reklamacij v primeru napak ne bomo upoštevali.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo organizator upošteval kot edino merilo ponujeno ceno najema za m2 poslovnega prostora in shrambe, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik.

Razpisnik: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je 5.3.2010 do 10. ure.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma najemom in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu organizatorja, in sicer: Aleš Tomažin, Tel: 306-15-86, E-mail: ales.tomazin@ljubljana.si ali Tanja Geltar, Tel: 306-15-49, E-mail: tanja.geltar@ljubljana.si. Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Ponudniki morajo ponudbo pripraviti na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani organizatorja.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010012.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj