Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva - podjetništva v Občini Šalovci za leto 2020

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva - podjetništva v Občini Šalovci za leto 2020

25. 08. 2020

Objavljeno: Občina Šalovci, http://salovci.si/

Predmet razpisa, višina sredstev in namen razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za spodbujanje in razvoj malega gospodarstva - podjetništva v Občini Šalovci, ki se dodeljuje po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

Skupni znesek razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša 10.000,00 EUR in je predviden za naslednji namen:

  1. Nova delovna mesta in samozaposlovanje (ukrep iz 11. člena pravilnika) v višini 10.000,00 EUR.

Sredstva za nova delovna mesta in samozaposlovanje so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za zaposlitev osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Šalovci oziroma za realizacijo  samozaposlitve, ki posledično prispevajo k manjši nezaposlenosti na območju Občine Šalovci.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški:

  • plače novega delovnega mesta (bruto plača in prispevki na plače) in sicer največ za obdobje 12 mesecev. Novo delovno mesto pa mora biti ohranjeno vsaj še 2 leti po prejemu dotacije in da predstavlja zaposlitev povečanje skupnega števila zaposlenih glede na preteklo leto.
  • upravičeni stroški samozaposlitve so stroški plače novega delovnega mesta, in sicer največ za obdobje 12 mesecev. Upravičenci morajo realizirati samozaposlitev na območju Občine Šalovci (poslovni prostor in sedež morata biti na območju občine), dejavnost pa se mora ohraniti vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Šalovci

Rok: Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo vlogo do petka, 9. oktobra 2020, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prijavitelji na Občini Šalovci, Šalovci 162, Šalovci, Tel: (02) 559 80 50, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo ves čas trajanja razpisa na sedežu občinske uprave Občine Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, objavljena pa je tudi na spletni strani na naslovu: www.salovci.si. Vloga mora biti v celoti izpolnjena in mora vsebovati vse zahtevane priloge.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj