Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2020

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2020

25. 08. 2020

Objavljeno: Občina Komenda, 17. 8. 2020, www.komenda.si

Predmet razpisa: Predmet  javnega  razpisa  je  dodelitev  nepovratnih  finančnih  sredstev  za  ukrepe  pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini Komenda, ki se dodeljujejo  po pravilih de minimis pomoči, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Sredstva v višini 11.250 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Komenda za leto 2020.

Ukrepi:

  1. Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva,
  2. Pospeševanje zaposlovanja,
  3. Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 11.250 EUR, in sicer za naslednje ukrepe:

  1. Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva - 1.500 EUR,
  2. Pospeševanje zaposlovanja - 1.750 EUR,
  3. Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah - 8.000 EUR.

Razpisnik: Občina Komenda

Rok: Rok za oddajo vlog prične teči z dnem objave na spletni strani Občine Komenda (17. 8. 2020) in se zaključi 18. 9. 2020, ob 13. uri (datum in ura prispetja oz. vročitve vloge na sedež Občine Komenda).

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom: Mira Koritnik, Tel: (01) 72-47-406, e-pošta: mira.koritnik@komenda.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v tajništvu Občine Komenda ter na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj