Sprememba Javnega poziva osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2020/2021

Sprememba Javnega poziva osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2020/2021

11. 08. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 108, Datum: 7. 8. 2020, Stran: 1773

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega poziva osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2020/2021, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69/20 z dne 15. 5. 2020.

V Javnem pozivu osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2020/2021, se spremeni prvi odstavek točke »7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, tako, da se glasi:

»7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago

Skupna višina sredstev SPIRIT Slovenija za financiranje tega javnega poziva je največ 245.500,00 EUR v proračunskem letu 2020.«

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj