Objava šestih novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti več kot 28 milijonov evrov

Objava šestih novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti več kot 28 milijonov evrov

03. 01. 2012

Vir in informacije: Društvo za razvoj slovenskega podeželja, 28.12.2011, www.drustvo-podezelje.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu RS, (Datum: 30. 12. 2011, Št. 109) objavilo šest javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer za ukrepe:

  • 111 »Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu«;
  • 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011«;
  • 311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«;
  • 122 »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov«,
  • 133 »Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane« ter
  • 142 »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2012«.

Vabilo na predstavitev javnih razpisov

Hkrati MKGP vse upravičence tudi obvešča, da bo 6. 1. 2012 v Uradnem listu objavil še tri javne razpise iz PRP, in sicer za ukrepe:

  • 113 »Zgodnje upokojevanje kmetov«;
  • 322 »Obnova in razvoj vasi«;
  • 323 »Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja«.

Javni razpis za ukrep 312 »Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij« je prestavljen na kasnejši čas, ker so projekti iz 5. javnega razpisa še v obravnavi, ki bo predvidoma zaključena v prvi tretjini leta.

Več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj