Sprememba javnega razpisa P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in najava novih ukrepov za blažitev posledic COVID 19

Sprememba javnega razpisa P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in najava novih ukrepov za blažitev posledic COVID 19

28. 07. 2020

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 27. 7. 2020, https://podjetniskisklad.si

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 20. marca 2020 v Uradnem listu RS št. 31/2020 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Osnovni namen razpisa je, da lahko mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, hitreje in ceneje najamejo bančni kredit pod ugodnimi pogoji z znižano obrestno mero za investicije in obratna sredstva, SPS pa pri najemu kredita vstopi kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

V letošnjem letu je bil razpis P1 plus 2020 zaradi potrebe po blažitvi posledic epidemije COVID 19 še dodatno prilagojen na način, da se je k že obstoječim kreditno-garancijskim linijam dodala  nova kreditno-garancijska linija C.19., v okviru katere so lahko podjetja krila nastalo škodo zaradi posledic epidemije, saj je bil bančni kredit lahko namenjen tudi izključno financiranju obratnih sredstev za tekoče poslovanje, vključno s kritjem plač zaposlenih.

Zaradi dodane nove kreditno - garancijske linije je prišlo do hitrejše porabe razpisanih sredstev, zato SPS z namenom, da bodo podjetja na zadnjem odpiranju, ki je predviden 05.09.2020 še vedno lahko koristila preostanek razpoložljivih sredstev zapira mikrogarancije v liniji  A1, A2 in A3 ter celotno kreditno-garancijsko linijo C.19.

Podjetja se na rok 5. 9. 2020 lahko prijavijo z upravičenimi stroški za razvojne garancije, kamor spadajo stroški materialnih in nematerialnih investicij ter obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti investicij oz. maksimalno 200.000 EUR.

K ukinitvi mikrogarancije (obratna sredstva) v okviru linije  A1, A2 in A3 ter celotne kreditno-garancijske linije C.19 je botrovala odločitev SPSa na podlagi  ocene, da večina vseh podjetij, ki bi se prijavila na 7 odpiranje razpisa P1 plus 2020, ki je predviden 05.09.2020, zaradi predčasne porabe večine razpisanih sredstev, ne bi bila uspešna.

Na ta način želijo podjetjem kot tudi bančnim svetovalcem prihraniti energijo, vložen čas in denar glede priprave vloge.

Ker podjetja že vse od meseca marca občutijo negativne posledice virusa COVID-19, SPS v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami pripravlja nove ukrepe, ki bodo omilili gospodarske posledice širjenja virusa.

SPS bo z namenom blažitve posledic epidemije COVID 19, na novo ponudil:

  • linijo neposrednih kreditov s strani SPSa v višini od 5.000 do 50.000 EUR v okviru razpisa P7C 2020 COVID, ki bo predvidoma objavljen v Ur. l. RS 31.07.2020,
  • linijo mikrokreditov preko Sklada skladov v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR v okviru razpisa P7-2 2020 COVID, ki bo predvidoma objavljen v Ur. l. RS meseca septembra 2020.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj