Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola

03. 01. 2012

Objavljeno: Uradni list RS, Št, 109, Datum: 30. 12. 2011, Stran: 3068

Predmet razpisa: Predmet oddaje z je naslednji poslovni prostor: Gorkijeva ulica 14, v izmeri 33,74 m2, z namembnostjo pisarne ali druge storitvene dejavnosti.

Izklicna cena mesečne najemni­ne je 300,00 EUR oziroma 8,9 EUR/m2.

Poslovni prostor se odda v najem za določen čas, in sicer za dobo največ 1 leta od sklenitve pogodbe z možnostjo podalj­šanja.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Predlagatelji morajo prijavo oddati bodi­si po pošti kot priporočeno pošiljko najpo­zneje do 17. 1. 2012 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na naslov.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Kontaktna oseba: Tamara Grbavac, Tel: (05) 66-00-202.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz­teka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si.

Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izo­la.

Več: www.izola.si/index.php?page=notice&item=357

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj