Javno zbiranje ponudb za poslovni prostor v Piranu, Tartinijev trg 2 - mesnica

Javno zbiranje ponudb za poslovni prostor v Piranu, Tartinijev trg 2 - mesnica

28. 07. 2020

Objavljeno: Občina Piran, 21. 7. 2020, www.piran.si

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje v najem je nepremičnina (ID dela stavbe 263-132-3) na naslovu Tartinijev trg 2, Piran, ki v naravi predstavlja pritlični poslovni prostor v izmeri 103,30 m2 (mesnica).

Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Piran na Zelenjavnem trgu in se oddaja za trgovsko dejavnost.

Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor znaša 468,00 EUR mesečno.

Poslovni prostor se oddaja v najem za nedoločen čas, in sicer za namen opravljanja dejavnosti zaprtega dela tržnice (prodaja mlečnih, mesnih in suhomesnih izdelkov).

Več

Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem je objavljena na spletni strani Občine Piran od 21. 7. 2020 do 10. 8. 2020.

Razpisnik: Občina Piran

Rok: Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo najemodajalec ne glede na način dostave prejel v vložišče najpozneje do 11. 8. 2020, do vključno 9. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javni dražbi in nepremičnini ter ogledu na kraju samem je mogoče dobiti na telefonski številki Urada za premoženjskopravne zadeve Občine Piran, Tel: (05) 671 03 51 v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 - 12.00, sreda: 8.00 - 12.00 in 14.00 - 17.00).

Ogled nepremičnine bo mogoč v ponedeljek, 3. 8. 2020 ob 10. uri. Zbirno mesto je pred Občino Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj