Javna dražba za prodajo nepremičnine (poslovni prostor: trgovina in gostinski lokal) - Šentilj v Slov. gor.

Javna dražba za prodajo nepremičnine (poslovni prostor: trgovina in gostinski lokal) - Šentilj v Slov. gor.

23. 12. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 105, Datum: 23.12.2011, Stran: 2962

Predmet razpisa: Predmet prodaje je poslovni pro­stor: trgovina in gostinski lokal, v poslovno-stanovanjski stavbi, na naslovu Maistrova ul. 19, Šentilj v Slov. gor.

Poslovni prostor je nezase­den in delno opremljen, oprema ni predmet prodaje.

Izklicna cena za poslovni pro­stor je 199.450 €. Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceni in ga plača kupec poleg kupnine.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin.

Razpisnik: Občina Šentilj

Javna dražba: Javna dražba bo organizirala v torek, 10. januarja 2012, v prostorih Občine Šentilj, v sejna soba, Maistrova ul. 2, Šentilj s pričetkom ob 10. uri.

Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vpla­čati varščino v višini 19.945,00 €, kar predsta­vlja 10% izklicne cene za poslovni objekt.

Dodatne informacije: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2. 2212 Šentilj v Slov. gor., Tel: (02) 650-62-00, (02) 650-62-04, E-mail: rena­ta.kurbus@sentilj.si in obcina@sentilj.si.

Ogled nepremičnin je mo­goč v ponedeljek, 9. januarja 2012, med9. in11. uro oziroma po dogovoru, Tel: (02) 650-62-00.

Več: www.sentilj.si/razpisi-in-javne-objave/

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj