Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Borovnica v letu 2020

Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Borovnica v letu 2020

28. 07. 2020

Objavljeno: Občina Borovnica, 17. julij 2020, www.borovnica.si

Namen razpisa: Namen razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za sobodajalce, (potencialne) podjetnike in delujoča mikro, mala in srednje velika podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Nabor ukrepov:

  • subvencioniranje obrestnih mer za spodbujanje investicij,
  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj,
  • spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
  • pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov,
  • sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov,
  • spodbujanje sobodajalstva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so majhna podjetja in samostojni podjetniki oziroma upravičenci, določeni pri posameznem ukrepu. Sedež fizične oz. pravne osebe ter kraj investicije morata biti na območju Občine Borovnica. Sredstva se dodeljujejo le prosilcev s slovenskim državljanstvom.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev je 20.000 €.

Razpisnik: Občina Borovnica in OOZ Vrhnika

Rok: Prijava na razpis se začne 2. septembra 2020 in konča 2. oktobra 2020. Vloge morajo biti najpozneje do vključno 2. 10. 2020, oddane v sprejemno pisarno OOZ Vrhnika v času uradnih ur oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega razpisa in o javnem razpisu ter prijavi: Občina Borovnica, Kontaktna oseba: Andrej Klemenc, višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte, Tel: (01) 750 74 68, e-naslov: andrej.klemenc@borovnica.si.

Informacije o prijavi na javni razpis: Obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika, Kontaktna oseba: Adela Cankar, Tel: (01) 755 77 40, GSM: 051 619 215, e-naslov: adela.cankar@ozs.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Borovnica: www.borovnica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj