Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

28. 07. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 28. 7. 2020, www.spiritslovenia.si

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Namen in cilj javnega poziva: Namen in cilj javnega poziva je blaženje posledic epidemije COVID19 ciljni skupini iz točke 4 tega javnega poziva na področju njihove internacionalizacije poslovanja, pri čemer je pomoč usmerjena v ohranjanje/vzpostavitev novih stikov s tujimi kupci/poslovno javnostjo in za zagotovitev pogojev za promocijo njihovih izdelkov/storitev na tujih trgih.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za leto 2020 znaša 800.000 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija. Skrajni rok za oddajo vlog je 15. 9. 2020.

Vlogo je potrebno oddati elektronsko prek uporabniškega računa »Moj SPIRIT«. V uporabniški račun »Moj SPIRIT« se je potrebno registrirati. Vlogo je potrebno podpisati z digitalnim potrdilom.

POMEMBNO: Ker bo možno digitalno podpisano vlogo oddati le v elektronski obliki, morajo biti osebe, ki želijo pristopiti k izpolnjevanju vloge podjetja, registrirane v Moj SPIRIT. Osebe bodo morale za izpolnjevanje vloge podjetja od tega podjetja pridobiti pooblastilo za to dejanje.

Sam postopek "pooblaščanja" (ureditev skrbništva profila podjetja) ni hipen, trajal lahko do en delovni dan, kar bo potrebno upoštevati pri roku za željeno oddajo vloge. 

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu oddaje.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: jptt20.covid19@spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. 

Vse novosti o javnem razpisu se objavljajo na tej spletni strani.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj