Brezplačno usposabljanje s področja davkov in računovodstva za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednje velika podjetja, Slovenj Gradec

Brezplačno usposabljanje s področja davkov in računovodstva za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednje velika podjetja, Slovenj Gradec

21. 07. 2020

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Datum: 2. in 3. september 2020, od 9. do 14. ure

Kraj: MPIK Slovenj Gradec (1. nadstropje, 9A), Ozare 19, Slovenj Gradec

Brezplačno usposabljanje bo potekalo dva dni na temo davkov in računovodstva. Usposabljanje je namenjeno tako potencialnim podjetnikom, ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Z udeležbo na dogodku boste spoznali: 

 • NORMIRANEC, DA/NE( Vstopni in izstopni pogoji, prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA«, vedenje računovodskih evidenc ter razlike med ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav), oziroma z upoštevanjem normiranih odhodkov.
 • OSNOVE DDV(identifikacija za DDV- obvezna- prostovoljna, atipični zavezanci).
 • POTNI NALOGI(kdaj, zakaj, pomen in vsebina, povezava z »DAVČNO UREDBO«).
 • BONITETE (kaj je boniteta, kaj boniteta ni in kako so bonitete obdavčene).
 • Temeljna računovodska izkaza- BILANCA STANJA (BS) IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI) - osnove (kaj prikazujeta, osnovne »postavke« BS in IPI (sredstva, viri, prihodki, odhodki,…) in katere informacije o poslovanju je mogoče iz njiju razbrati. Pomen kazalnikov. Kaj nam pove denarni tok ?
 • POGODBE Z ZUNANJIMI SODELAVCI(pravni in davčni vidik - obdavčitev):

- pogodba o poslovodenju, prokura, podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev, študentsko delo, kratkotrajno delo.

 • OBDAVČITEV POVRAČIL STROŠKOV V PRIMERU DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA(podjemna, avtorska, …).

Izobraževanje bo podkrepljeno s primeri iz prakse.

Izvajalec dogodka:

 • Davčno in računovodsko svetovanje, Jana Galič s.p.

Program dogodka: 

PROGRAM IN VSEBINA DELAVNICE V SREDO, 2. 9. 2020:

9:00 - 14:00

 • NORMIRANEC, DA/NE ( Vstopni in izstopni pogoji, prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA«, vedenje računovodskih evidenc ter razlike med ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav), oziroma z upoštevanjem normiranih odhodkov.
 • OSNOVE DDV (identifikacija za DDV- obvezna- prostovoljna, atipični zavezanci).
 • POTNI NALOGI (kdaj, zakaj, pomen in vsebina, povezava z »DAVČNO UREDBO«).
 • BONITETE (kaj je boniteta, kaj boniteta ni in kako so bonitete obdavčene).

PROGRAM IN VSEBINA DELAVNICE V ČETRTEK, 3. 9. 2020:

9:00 - 14:00

 • Temeljna računovodska izkaza - BILANCA STANJA (BS) IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI) -osnove (kaj prikazujeta, osnovne »postavke« BS in IPI (sredstva, viri, prihodki, odhodki,…) in katere informacije o poslovanju je mogoče iz njiju razbrati. Pomen kazalnikov. Kaj nam pove denarni tok ?
 • POGODBE Z ZUNANJIMI SODELAVCI (pravni in davčni vidik - obdavčitev):

- pogodba o poslovodenju, prokura, podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev, študentsko delo, kratkotrajno delo.

 • OBDAVČITEV POVRAČIL STROŠKOV V PRIMERU DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (podjemna, avtorska, …).
 • RAZPRAVA.

Izobraževanje bo podkrepljeno s primeri iz prakse.

Več

Dogodek je namenjen:

 • MSP podjetjem
 • Potencialnim podjetnikom

Udeležba je brezplačna.

Prijava: Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite po elektronski pošti na e-naslovu: spot.koroska@gmail.com ali po telefonu na telefonski številki: 064 263 784 ali 064 277 968 najkasneje do ponedeljka, 24. 8. 2020.

Ob prijavi navedite naslednje obvezne podatke:

 • ime in priimek udeleženca
 • ime podjetja
 • telefonsko številko in e-pošto

Dodatne informacije: SPOT svetovanje Koroška, Čečovje 12 a, Ravne na Koroškem, Kontaktna oseba: Danijela Uran, e-pošta: danijela.uran@rra-koroska.si, Tel: 064 263 784 ali 064 277 968.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj