Novosti pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa

Novosti pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa

21. 07. 2020

7 0
Koristnost članka
7 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 15. 7. 2020, www.findinfo.si

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel veljati 11. julija 2020, prinaša nekatere pomembne novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce.

1. Obveznost obveščanja o odrejenem skrajšanem delovnem času in posredovanju odredb

1.1. Do nadaljnjega še vedno obveščanje v 3 delovnih dneh od odreditve

Še naprej velja zakonska obveznost, da ZRSZ v 3 delovnih dneh potem, ko zaposlenim odredite delo s skrajšanim delovnim časom, o tem obvestite ZRSZ po elektronski pošti na e-naslov: obvestilacas@ess.gov.si.

Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke: 

  • naziv in MŠO delodajalca,
  • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, 
  • datum odreditve takšnega dela. 

Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

1.2. Po novem posredovanje pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve

Novi zakon uvaja obveznost, da ZRSZ v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredujete pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo.

Obveznost velja za odredbe zaposlenim s skrajšanim delovnim časom od 11. 7. 2020.

Možnost posredovanja odredb bo predvidoma od 20. 7. 2020 na voljo na portalu za delodajalce.

2. Oddaja vloge v 15 dneh od odreditve

Vloga za subvencijo je pravočasno predložena v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, ko zaposleni nastopi takšno delo.

Vlogo oddate elektronsko na Portalu za delodajalce.

V skenirani obliki priložite obvestilo, ki ste ga poslali v 3 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

3. Sporočanje sprememb za zaposlene po oddaji vloge za skrajšani delovni čas

3.1. Po novem predhodno obveščanje o napotitvi na polni delovni čas

Če zaposlenega, za katerega uveljavljate subvencijo za skrajšani delovni čas, pozovete k opravljanju dela s polnim delovnim časom, morate ZRSZ o tem odslej predhodno obvestiti.

To pomeni, da jim pred začetkom dela s polnim delovnim časom pošljete obvestilo po elektronski pošti na naslov: gpzrsz@ess.gov.si.

Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke:

  • naziv in MŠO delodajalca,
  • DLV - delovodno številko vloge,
  • ime, priimek in EMŠO zaposlenega ter datum nastopa dela s polnim delovnim časom.

Možnost posredovanja obvestil bo predvidoma od 20. 7. 2020 na voljo na portalu za delodajalce.

3.2. Posredovanje novih pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve

Če zaposlenemu, za katerega uveljavljate subvencijo, izdate novo odredbo o skrajšanem delovnem času, jim jo posredujete v 8 delovnih dneh od odreditve.

Možnost posredovanja odredb bo predvidoma od 20. 7. 2020 na voljo na portalu za delodajalce.  

Vir: ZRSZ, 14. 7. 2020

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj