Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v občini Logatec za leto 2020

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v občini Logatec za leto 2020

21. 07. 2020

Objavljeno: Občina Logatec, 24. 6. 2020, www.logatec.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov komunalnih storitev upravičencem z namenom blaženja poslovne škode, ki je nastala v času trajanja razglašene epidemije Covid-19.

Upravičeni stroški so stroški mesečnega računa komunalnih storitev v času trajanja razglašene epidemije Covid-19, to je od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Višina dodeljene pomoči je 100 % upravičenih stroškov. Račune za stroške komunalnih storitev, ki bodo predmet sofinanciranja, mora upravičenec imeti plačane.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro, mala in srednja podjetja ter zadruge, ki jim je bilo z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov onemogočeno poslovanje in imajo na dan razglašene epidemije Covid-19 registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine Logatec.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 20.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Logatec

Rok: Skrajni rok za oddajo vlog je 31. julij 2020, do vključno 13. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije glede razpisa lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur na Občini Logatec, kontaktna oseba je Mateja Čuk, Tel: 759 06 36, e-pošta: mateja.cuk1@logatec.si.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Logatec: www.logatec.si/index.php/razpisi/javni-razpisi in v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec – I. nadstropje, vsak dan v poslovnem času, do izteka prijave na javni razpis.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj