Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj v letu 2020

Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj v letu 2020

21. 07. 2020

Objavljeno: Občina Bohinj, 3. 7. 2020, https://obcina.bohinj.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Bohinj.

V letu 2020 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

 • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
 • Ukrep 4: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
 • Ukrep 10: Spodbujanje sobodajalstva
 • Ukrep 12: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov
 • Ukrep 13: Spodbujanje začetnih investicij ter obratovanja zimskih centrov
 • Ukrep 14: Ohranjanje obstoječih zaposlitev v trgovinski dejavnosti in dejavnosti javnih storitev na podeželju

Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine Bohinj.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost javnega razpisna znaša 150.000,00 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:

 • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - 35.000 EUR
 • Ukrep 4: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja - 15.000 EUR
 • Ukrep 10: Spodbujanje sobodajalstva – 10.000 EUR
 • Ukrep 12: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov - 25.000 EUR
 • Ukrep 13: Spodbujanje začetnih investicij ter obratovanja zimskih centrov - 50.000 EUR
 • Ukrep 14: Ohranjanje obstoječih zaposlitev v trgovinski dejavnosti in dejavnosti javnih storitev na podeželju - 15.000 EUR

Razpisnik: Občina Bohinj

Rok: Rok za oddajo vloge je 4. 9. 2020.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vprašanja zainteresirani lahko dobijo na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Jesenice, kontaktna oseba: Eldina Čosatović, mag. posl. Ved, Tel: (04) 581-34-19, e-naslov: dina@ragor.si in na Občini Bohinj, kontaktna oseba: Monika Mencinger, Tel: (04) 577 01 28, e-naslov: monika.mencinger@obcina.bohinj.si.

Za prijavitelje bo organizirana delavnica, na kateri bodo ponudili pomoč pri izpolnjevanju vlog in posredovali odgovore na morebitna vprašanja. Delavnica bo v sredo, 8. 7. 2020 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, vodila jo bo Eldina Čosatović (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica ter na spletni strani Občine Bohinj: www.obcina.bohinj.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj