Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

21. 07. 2020

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 93, Datum: 3. 7. 2020, Stran: 1439

Cilj javnega poziva: Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k nakupu zaščitne opreme. Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oziroma po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

Javni poziv prispeva k specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni program) 3.1.2. »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih mask obraznih - pralnih, zaščitnih mask obraznih - za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne temperature - brezstičnih) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega poziva: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za leto 2020, znaša 10.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 10. 2020. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: zascitna@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Za brezplačne informacije so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Pozivna dokumentacija: Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj