Sprememba Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A2 2019

Sprememba Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A2 2019

21. 07. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 101, Datum: 17. 7. 2020, Stran: 1507

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A2 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3420/19) in št. 35 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1817/20),

ki se glasi:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se dodajo novi roki, in sicer:

  • do 14. 9. 2020,
  • do 12. 10. 2020 in
  • do 16. 11. 2020.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj