Javni razpis za oddajo nepremičnin (poslovnih prostorov) v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za oddajo nepremičnin (poslovnih prostorov) v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

03. 07. 2020

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Mestna občina Koper, 29. 6. 2020, www.koper.si

Predmet razpisa: Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

  1. Čevljarska ulica 19, Koper, prostor v izmeri 343,60 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječe na parceli št. 652 ter 648/1 obe k.o. Koper (ID znak: 2605-652/0-0, 2605-648/1-0), se oddaja za trgovinsko dejavnost -drogerija in parfumerija, izklicna mesečna najemnina znaša 2.450,00 €, za mesec maj 2020.
  2. Kidričeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 67,34 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 102/1 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 105), se oddaja za dejavnost mlečnega bara ali slaščičarne, izklicna mesečna najemnina znaša 674,00 €, za mesec maj 2020
  3. Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 174), se oddaja za trgovinsko dejavnost ali mirno storitveno dejavnost, prodaja kozmetike, ličil in parfumov ter drogerije, izklicna mesečna najemnina znaša 495,00 €, za mesec maj 2020.
  4. Prešernov trg 6, Koper, prostor v izmeri 32,49 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1108/5 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 2084), se oddaja za trgovinsko dejavnost in sicer promocijo avtohtonih lokalnih produktov z vključeno degustacijo le-teh, izklicna mesečna najemnina znaša 300,00 € za mesec maj 2020.
  5. Pristaniška ulica 37, Koper, prostor v izmeri 112,92 m2 poslovne površine ter pripadajoče zemljišče, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1063 in 1064/1 obe k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-544-1), se oddaja za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 1.221,00 € za mesec maj 2020.
  6. Vanganelska cesta št. 55E, Koper, prostor v izmeri 16,80 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe, stoječe na parc. št. 6310/22 k.o. Semedela (ID znak: 2606- 6310/22-0), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 152,00 €, za mesec maj 2020.
  7. Repičeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 240,90 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju in I. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1097 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-1097/0), se oddaja za dejavnost turističnih nastanitev, izklicna mesečna najemnina znaša 1.940,20 € za mesec april 2020.

Poslovna prostora pod zaporedno številko 6 in 7 sta v obratovanju. Prednost pri izbiri bo imel obstoječi najemnik. Prostor pod zaporedno številko 7 se oddaja za nedoločen čas, ostali prostori pa bodo oddani v najem za določen čas 5 (pet) let.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 - Uradni list RS, št. 13/11 - UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

Več

Razpisnik: Mestna občina Koper

Rok: Rok za oddajo ponudb je 28. 7.  2020, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Tel: (05) 66 46 375 (ga. Jana Živec).

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj