Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2020

Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2020

03. 07. 2020

Objavljeno: Občina Domžale, 26. 6. 2020, www.domzale.si

Predmet razpisa: Razpisana vsota posojil znaša do 1.500.000,00 EUR. Posojila se plasirajo preko GORENJSKE BANKE D.D., Kranj (v nadaljevanju: banka), s katero Občina Domžale sklene ustrezno pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri odobravanju dolgoročnih posojil.

Posojila se dodeljujejo za naložbe v gospodarstvo. Posojilo se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:

  1. a) stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  2. b) stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
  3. c) stroški nakupa novih strojev in opreme,
  4. d) stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Domžale

Rok: Rok za vložitev vloge je do vključno ponedeljka, 19. 10. 2020, do 24. ure. Rok za vložitev vloge se ustrezno skrajša v kolikor so pred 19. 10. 2020 porabljena vsa sredstva namenjena subvencioniranju obrestne mere za posojila.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki: (01) 721-42-51 ali (01) 722-0100, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.

Razpisna dokumentacija: Prosilec zaprosi za pridobitev posojila na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska cesta 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale: www.domzale.si, pod rubriko: »Objave/javni razpisi, naročila, objave/aktualni«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj