Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012

13. 12. 2011

Objavljeno: www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=377

Predmet povabila: Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2012.

Javna dela se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest, ki je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb.

Namen javnega povabila je spodbuditi oblikovanje zaposlitvenih programov ter razvoj novih delovnih mest s pritegnitvijo lokalnih skupnosti k reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbuditi neprofitne delodajalce k oblikovanju programov, ki bodo v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in bodo primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin brezposelnih oseb.

Pogoji za sodelovanje: Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

Več o pogojih najdete v javnem povabilu.

Vrednost povabila: Okvirna višina sredstev namenjenih za javno povabilo je 18.700.000,00 EUR.

Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Rok: Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 5.10.2012, do 13. ure.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba, pri kateri lahko izvajalci dobijo dodatne informacije je Mojca Ulaga.

Morebitna vprašanja naslovite pisno na elektronski naslov: Mojca.Ulaga@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja. Kontaktne osebe za dodatne informacije in pojasnila so tudi strokovni delavci, pristojni za javna dela, na OS Zavoda. Seznam kontaktnih oseb je objavljen na spletni strani Zavoda.

Dokumentacija javnega povabila je na voljo na spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si (v rubriki Delodajalci / Razpisi za delodajalce /Aktualni razpisi in povabila).

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti tudi osebno v vložišču OS Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15. ure, v petek od 8. ure do 13. ure ter v sredo tudi od 14. ure do 16. ure).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj