Javni razpis za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavja

Javni razpis za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavja

30. 06. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 91, Datum: 26. 6. 2020, Stran: 1358 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP), ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za:

  • A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju,
  • B: financiranje investicij ter
  • C: financiranje obratnih sredstev.

Cilj razpisa: Cilji razpisa so zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, povečanje investicijske aktivnosti v regiji ter zagotovitev likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije Covid-19.

Javni razpis je namenjen subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupen garancijski potencial je 765.840,00 EUR in je razpisan na podlagi vloženih sredstev občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica v višini 319.100,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 3. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 957.300,00 EUR in po posameznih občinah znaša:

Občina

Kreditni potencial

Bistrica ob Sotli

6.000,00 EUR

Brežice

227.340,00 EUR

Kostanjevica na Krki

107.490,00 EUR

Krško

441.570,00 EUR

Radeče

9.000,00 EUR

Sevnica

165.900,00 EUR

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Posavje

Rok: Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS z dne 26. 6. 2020 do porabe sredstev posamezne občine glede na razpisana sredstva oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 16. 11. 2020.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo na Regionalni razvojni agenciji Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, Tel: (07) 488-10-44, e-naslovu: danica.kramzar@rra-posavje.si.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje: www.rra-posavje.si, prav tako ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa zainteresirani osebno pridobijo na sedežu RRA Posavje.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj