Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kanal ob Soči za leto 2020

Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kanal ob Soči za leto 2020

23. 06. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 89, Datum: 19. 6. 2020, Stran: 1330

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za ukrep:

  1. Spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju: podjetja). Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba komisije ES, št. 800/2008).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih finančnih sredstev v višini 30.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Kanal ob Soči

Rok: Javni razpis je odprt od dneva objave do 20. 7. 2020, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in 14. uro pri Metodi Humar, Tel: (05) 39-81-209, e-naslov: metoda.humar@obcina-kanal.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Kanal ob Soči ter na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj