Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Mestna občina Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Mestna občina Ljubljana

07. 12. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 97, Datum: 2.12.2011, Stran: 2798

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:

1. Topniška cesta 19

Oddajamo poslovni prostor skupne površine 122,04 m2. Poslovni prostor se nahaja v pritličju stavbe, v izmeri 83,95 m2 in kleti, v izmeri 38,09 m2. Oddaja za trgovino z živili, trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor z faktorji za obračun najemnine, za mesec december 2011 znaša 5,02 EUR/m2, kar znaša 613,00 EUR/mesec.

2. Stari trg 24

Oddajamo poslovni prostor površine 16,00 m2, za trgovino z neživili ali storitvena dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec december 2011 znaša 17,00 EUR/m2, kar znaša 272,00 EUR/mesec.

3. Stari trg 21

Oddajamo poslovni prostor površine 143,62 m2, za gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec december 2011 znaša 18,00 EUR/m2, kar znaša 2.585,16 EUR/mesec.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 17. 12. 2011.

Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do12. in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali po telefonu: (01) 306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov in sicer v četrtek, 8. 12. 2011 na lokaciji: Stari trg 21 (ob 9. uri), Stari trg 24 (ob 9.45 uri) in Topniška 19 (ob 13. uri).

Več: Več o tem najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj