Javno zbiranje ponudb za izbiro usposobljenega specializiranega razvojnega partnerja – za ustanovitev skupne družbe za razvoj in realizacijo naložbenega projekta »Toplice Kopačnica«

Javno zbiranje ponudb za izbiro usposobljenega specializiranega razvojnega partnerja – za ustanovitev skupne družbe za razvoj in realizacijo naložbenega projekta »Toplice Kopačnica«

07. 12. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 97, Datum: 2.12.2011, Stran: 2787

Predmet razpisa: Predmet razpisa je izbor specializiranega razvojnega partnerja na področju investicij, turizma, trajnostnega razvoja in energetike.

Toplice Kopačnica se bodo razprostirale na delu Topličarjeve domačije, Srednje Brdo 1, k.o. Hotavlje.

Občina želi z realizacijo projekta doseči pospešitev razvoja turistične in s turizmom povezanih dejavnosti, kar bo rezultiralo v povečanju delovnih mest v neposredni in s turizmom povezanih dejavnostih, povečanih prihodkih občanov in občin, povečanem poznavanju in uveljavljenosti destinacije v Sloveniji in tujini, povečanju kvalitete življenja občanov in urejenosti okolja. Občina želi v okviru Projekta spodbuditi razvoj turizma v tržno privlačni in ekonomsko uspešni turistični ponudbi na osnovi izkoriščanja geotermalne vode v dolini Kopačnice in naravnega okolja lokacije Projekta.

Cilj projekta je razvoj turistične ponudbe v primerni obliki, kakovosti in kapaciteti na lokaciji Projekta v kopaliških, nastanitvenih, kulinaričnih, in sprostitvenih turističnih programih, temelječih na naravnih, kulturnih in bogatih zgodovinskih danostih konkretne lokacije in širšega zaledja.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo fizične ali pravne osebe.

Razpisnik: Občina Gorenja vas – Poljane

Rok: Rok za oddajo vlog je 1. 3. 2012, do vključno 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k dokumentaciji javnega razpisa ali dogovor za ogled kompleksa posreduje kontaktna oseba naročnika, in sicer po telefonu: (04) 518-31-20 ali e-pošti: marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo vsak delovni dan, med8. in 14. uro, na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, od 2. 12. 2011 dalje.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011097.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj