Javni razpis za izbor in potrditev Obalne akcijske skupine in lokalne razvojne strategije za izvajanje trajnostnega razvoja ribiških območij

Javni razpis za izbor in potrditev Obalne akcijske skupine in lokalne razvojne strategije za izvajanje trajnostnega razvoja ribiških območij

29. 11. 2011

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 94, Datum: 25.11.2011, Stran: 2711

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izbor in potrditev Obalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: OAS) skupaj z Lokalno razvojno strategijo (v nadaljnjem besedilu: LRS), ki je upravičena do nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov 4. osi OP 2007–2013 – Trajnostni razvoj ribiških območij.

Več o predmetu podpore

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji:

Vlagatelji v okviru tega javnega razpisa je v imenu OAS pogodbeno opredeljen predstavnik OAS, ki mora biti pravna oseba ali samostojni podjetnik.

OAS mora biti organizirana kot konzorcijsko tripartitno partnerstvo, sestavljeno iz zasebnega ribiškega sektorja, zasebnega neribiškega sektorja in javnega sektorja.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 2.885.372,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis je odprt do objave obvestila o zaprtju javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP.

Dodatne informacije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsko in prehrano, tajništvo Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Tel: (01) 478-91-44, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: sekretariat-op.mkgp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik v času uradnih ur, v tajništvu Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsko in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana in na spletni strani: www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj