Povabilo »Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov na območju primorsko‐notranjske regije 2020«

Povabilo »Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov na območju primorsko‐notranjske regije 2020«

16. 06. 2020

Objavljeno: RRA Zeleni kras d.o.o., 9. 6. 2020, www.rra-zk.si

Namen povabila: Subvencija je namenjena za:

  • namenske kredite v materialne in nematerialne investicije,
  • krediti za obratna sredstva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vloge lahko posredujejo mikro in male gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe z registrirano dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD‐1) ter socialna podjetja, registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v Povabilu ter izpolnjujejo pogoje tega Povabila in dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«.

Sedež je kraj, ki je kot sedež upravičenca vpisan v sodni oz. poslovni register.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost povabila: Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2020 za izvedbo povabila sredstva v znesku:

Zap. št.

Občina, kjer ima podjetje sedež (domicil)

Sredstva v EUR

1.

Bloke

11.000,00

2.

Cerknica

9.600,00

3.

Ilirska Bistrica

5.000,00

4.

Loška dolina

5.000,00

5.

Pivka

2.000,00

6.

Postojna

12.000,00

Skupaj

 

44.600,00

Razpisnik: RRA Zeleni kras d.o.o.

Rok: Rok za oddajo vlog je 16. 10. 2020.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba: Živa Ložar, Tel: (05) 721 22 40, e‐naslov: ziva@rra‐zk.si.

Razpisna dokumentacija: Celotno Povabilo in obrazci za pripravo vloge se objavijo na spletnem naslovu: www.rra‐zk.si.

Več: Več o povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj